Zadzwoń
609 193 784 Agnieszka Walczak
518 723 436 Martyna Zioło
Napisz do nas
gabinet@rehamed.wroclaw.pl
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 20:00

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU REHA-MED Agnieszka Walczak z siedzibą we Wrocławiu pod adresem 53-004 Wrocław, ul. Kawalerzystów 8/1, NIP 619 100 92 73, REGON 250567575. Przedstawicielem Administratora jest Agnieszka Walczak.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PHU REHA-MED jest Agnieszka Walczak, adres e-mail: gabinet@rehamed.wroclaw.pl, telefon 609-193-784.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia kompleksowych usług fizjoterapeutycznych zawierających czynności procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE.

 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innym celach.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń w zakresie usługi fizjoterapeutycznej.

 6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa (osoby zatrudnione na umowę o pracę lub współpracę), a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora ( firmy świadczące usługi księgowe, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, prawnicze, windykacyjne, informatyczne, programistyczne) lub na żądanie sądów powszechnych.

 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innego Administratora wyłącznie za pisemną zgodą osoby , której dotyczą.

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.zart.29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 10. Jako administrator Twoich danych, zapewniam Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.