Zadzwoń
609 193 784 Agnieszka Walczak
518 723 436 Martyna Zioło
Napisz do nas
gabinet@rehamed.wroclaw.pl
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 20:00

FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ – FITS

Jest to autorska koncepcja opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango, specjalistę rehabilitacji ruchowej i osteopatę.

Praktykowana jest w celu diagno­styki i terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy i cho­robą Scheuermanna.

 

Założenia koncepcji FITS:

   • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia
   • uświadomienie dziecka o istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy
   • relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
   • nauka prawidłowego obciążania stóp oraz prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego
   • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
   • torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych
   • nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających koordynację nerwowo-mięśniową koordynację

Etapy koncepcji FITS

   1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
   2. Przygotowanie do korekcji: kontrola senso­motoryczna i eliminacja barier mięśniowo-powięzio­wych.
   3. Trójpłaszczyznowa korekcja – budowa i stabili­zacja korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA SKOLIOZ WEDŁUG SCHROTH

Jest metoda, w której wykorzystuje się trójpłaszczyznowy system ćwiczeń, czyli asymetryczne derotujące ćwiczenia oddechowe połączone z jednoczesną korekcją skolioz w trzech wymiarach: czołowej, poprzecznej i strzałkowej. Dodatkowo stosuje się ćwiczenia oddechowe polegające na świadomym kierowaniu wdechu w określoną partię płuc, dzięki czemu następuje korygowanie wady od wewnątrz.

Główne założenia terapii:

   • aktywna korekcja kręgosłupa oraz klatki piersiowej z uwzględnieniem wszystkich skrzywień,
   • poprawa postawy poprzez samodzielne powtarzanie ćwiczeń korygujących skrzywienia oraz napięcie mięśni posturalnych w pozycji skorygowanej,
   • specjalne i świadomie wykonywane ćwiczenia oddechowe.

Oprócz ważnych ćwiczeń oddechowych stosowane są również ćwiczenia:

   • mobilizacyjne – poprawiają ruch w stawach kręgosłupa i obręczy barkowej;
   • kształtujące – stabilizują uzyskaną korekcję;
   • rozciągająco-siłowe;
   • elongacyjne.

Terapia pozwala zlikwidować bóle kręgosłupa, zmniejsza jego skrzywienia, zapobiega pogłębianiu się skoliozy, a także koryguje postawę po operacji kręgosłupa.